Ak sa na Vašom zakúpenom tovare v záručnej dobe vyskytne závada, máte zo zákona právo túto závadu reklamovať. Záruka na nový zakúpený tovar je 2 roky. Začína plynúť dňom nákupu. Záruka sa zvyčajne nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie prírodným živlom a podobne.

AKO NA TO?

Balíček s tovarom nám odošlite na adresu:

NH-Trade s.r.o.
Ličartovce 122
08203 Ličartovce


DO BALÍKA JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ:

  • Kópiu daňového dokladu (faktúru).
  • Reklamačný formulár, ktorý nájdete na tomto odkaze alebo v spodnej časti tejto stránky, kde čo najpodrobnejšie popíšete závadu.

ČO EŠTE POTREBUJETE VEDIEŤ:

  • Venujte vo formulári extra pozornosť políčku „IBAN“. V prípade nesprávneho vyplnenia vám v prípade potreby nebudeme schopní peniaze včas vrátiť.
  • Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru.
  • O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol s vyrozumením.
  • Odporúčame zásielku odoslať ako doporučeným balík s poistením, aby ste v prípade straty tovaru na ceste k nám mohli záležitosť reklamovať.
  • Prosím, neposielajte nám tovar na dobierku, bude vám doručená späť.

Na stiahnutie:

REKLAMACIA TOVARU Stiahnuť